logotype
image1 image2 image3

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I RYNKU PRACY

        Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych. Działa na mocy ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20. Poz. 104 z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Łomża.

2022  praca.org.pl  globbersthemes joomla template