logotype
image1 image2 image3

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w zawodzie fryzjera.

„Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego  w zawodzie fryzjera.”

Wniosek, w ramach Programu Phare 2003 „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich-projekt regionalny”- „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”, złożony został we wrześniu 2005. Dotyczył wsparcia projektu o tytule „Unowocześnienie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego w zawodzie fryzjera”. Projekt realizowany był do roku szkolnego 2008-2009. Nadzór merytoryczny oraz główne działania związane z wdrażaniem Programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej należały do kompetencji Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (komórki organizacyjnej SWEiRP) reprezentowanego przez Dyrektor Ośrodka  Ewę Rainko oraz do kompetencji Dyrekcji Zasadniczej Szkoły Zawodowej i delegowanych pracowników.

        Celem ogólnym przedsięwzięcia było dostosowanie bazy techniczno- dydaktycznej służącej nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu fryzjera Zasadniczej Szkoły Zawodowej do współczesnych standardów, zarówno tych związanych z nowoczesnym nauczaniem wykorzystującym narzędzia IT, jak uwarunkowań wynikających    z charakterystyki warsztatu pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w tym zakresie.

Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie pracowni dydaktycznej przedmiotów zawodowych w sprzęt edukacyjny IT. Nowoczesny, wydajny komputer z osprzętem multimedialnym, panel LCD, projektor multimedialny wspomagający pracę nauczyciela, pozwalający na przekaz dźwiękowy i wizualny materiałów pomocniczych oraz umożliwiający zapoznanie uczniów ze specjalistycznym oprogramowaniem dedykowanym dla fryzjerów, coraz częściej stosowanym w salonach fryzjerskich;
 • Wyposażenie szkolnego warsztatu fryzjerskiego  w specjalistyczny sprzęt służący prowadzeniu praktycznych zajęć zawodowych. Zdobywanie umiejętności zawodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych środków, będących standardem wyposażenia w większości zakładów fryzjerskich jest warunkiem koniecznym pełnego przygotowania zawodowego absolwentów;
 • Instalacja oraz niezbędne ubezpieczenie zakupionego sprzętu.

Bezpośrednie rezultaty realizacji programu:

 • Unowocześnienie bazy dydaktycznej;
 • Promowanie kształcenia modułowego;
 • Ukierunkowanie szkoły na kształcenie umiejętności zgodnych za zapotrzebowaniem nowoczesnego rynku pracy;
 • Stworzenie młodzieży możliwości korzystania z funduszy unijnych w ramach programów edukacyjnych UE;
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku poprzez rozwijanie współpracy z partnerami społecznymi;
 • Pomoc pracodawców w określaniu umiejętności i sylwetki zawodowej absolwentów różnych form i profili kształcenia;
 • Umożliwienie odbywania przez uczniów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu;
 • Organizowanie spotkań fachowców z uczniami i nauczycielami;
 • Udostępnienie przez przedsiębiorstwa materiałów wspomagających proces dydaktyczny;
 • Organizowanie konkursów i pokazów fryzjerskich;
 • Poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy;
 • Wzrost atrakcyjności szkoły w regionie;
 • Promocja lokalnej współpracy na rzecz modernizacji oferty edukacyjnej szkół zawodowych;
 • Odpowiednio prowadzone zajęcia z przedmiotów zawodowych;.

Wartość projektu wyniosła 7290 euro, a kwota dofinansowania 5400 euro (po kursie z 5 lipca 2005 r. wynoszącym 4,0231 zł), wkład własny wyniósł więc 25,92 % całości budżetu przeznaczonego na przedsięwzięcie.

 

 

 

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template