logotype
image1 image2 image3

Oferta Wysokie Mazowieckie

Cele proponowanych szkoleń:

Szkolenia maja na celu przygotowanie uczestników do wykonywania określonych prac oraz zadań, a także dostarczyć niezbędnych uprawnień do obsługi maszyn, urządzeń, wykonywania czynności do których takie uprawnienia są wymagane stosownymi przepisami prawa.

 

Wymagania odnośnie uczestników

Jeżeli wymagań odnośnie uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach nie określają stosowne przepisy,  wymagania w stosunku do uczestników  określa  Zleceniodawca. Wymagania podane są w poniższej tabeli proponowanych  szkoleń w kolumnie „Uwagi”. Jeśli wymagany jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie,
to niezbędne jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt.

 

Nasza oferta

Oferta szkoleń jest wstępną propozycją, jesteśmy w stanie dopasować się do Państwa potrzeb, w tym łączyć moduły bądź konstruować nowe programy i szkolenia.

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują od nas materiały szkoleniowe, biurowe
i skrypty, zgodne z tematyką szkolenia. Zapewniamy także pomoce naukowe w postaci sprzętu komputerowego, multimedialnego. Wykładowcy używają najnowszych metod nauczania, łączą różnorodne techniki, tak aby słuchacze aktywnie uczestniczyli w kursie
i wynieśli z niego całość niezbędnej wiedzy.

 

 

 

Lp

NAZWA SZKOLENIA

ILOŚĆ GODZIN

UWAGI

1.

Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym- uzupełniony o moduł wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych

67

-zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych.

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia lub przed komisją powołaną przez UDT.

2.

Obsługa burt samowyładowczych

10

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem burt samowyładowczych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

3.

Obsługa podestów ruchomych

32

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem podestów ruchomych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

4.

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

44

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem ubijaków wibracyjnych,

- egzamin państwowy -  przeprowadzony przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

5.

Operatora przecinarek spalinowych

44

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem przecinarek spalinowych.

- egzamin państwowy -  przeprowadzony przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

6.

Obsługa kos spalinowych

8

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem kos spalinowych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

7.

Obsługa maszyn i urządzeń  do utrzymania zieleni (kosiarki ręczne i samobieżne nożyce elektryczne i spalinowe do cięcia żywopłotów)

12

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem kos spalinowych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

8.

Obsługa maszyn i urządzeń  do utrzymania porządku (zamiatarki, odśnieżarki –ręczne, samobieżne. Odkurzacze przemysłowe)

12

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem kos spalinowych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

9.

Operator pilarek mechanicznych

12

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem pilarek mechanicznych uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,                                                - orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem pilarek mechanicznych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

10.

Pilarz- drwal

80

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pilarza-drwala z wykorzystaniem pilarek mechanicznych, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem pilarek mechanicznych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

11.

Pilarz -drwal

135

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku pilarza-drwala z wykorzystaniem pilarek mechanicznych, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem pilarek mechanicznych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez Lasy Państwowe .

12.

Operator dźwignika przemysłowego

8

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy dźwignikiem przemysłowym,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem dźwignika przemysłowego,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

13.

Obsługa cięgników tj. wciągarek i wciągników z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego

35

orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem wciągników i wciągarek,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

14.

Obsługa suwnic i cięgników sterowanych z poziomu roboczego

 

 

 

35

 

 

 

 

orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic i cięgników sterowanych z poziomu roboczego,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic i cięgników sterowanych z poziomu roboczego,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

15.

Obsługa suwnic (kategoria IIS)

60

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

16.

Obsługa suwnic (kategoria I S)

90

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- orzeczenie psychologiczne  o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem suwnic,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

17.

Operator żurawi przemysłowych

34

- orzeczenie lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem  żurawi przemysłowych,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez UDT.

18.

Szkolenie dla pracowników zatrudnianych na stanowisku hakowego

12

- zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku hakowego.

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

19.

Obsługa kombajnów zbożowych

64

- prawo jazdy kategorii B

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

20.

Kombajnista z elementami przedsiębiorczości

140

- prawo jazdy kategorii B

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

21.

Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym

14

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

22.

Szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin

24

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

23.

Doradca rolny z elementami przedsiębiorczości” (Samodzielna i kompleksowa obsługa gospodarstwa rolnego)

150

- zaświadczenia o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

24.

Fryzjer – poziom podstawowy

 

104

 - zaświadczenia o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

25.

Fryzjer – poziom podstawowy

 

132

- zaświadczenia o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

26.

Fryzjer- poziom zaawansowany

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

27.

Kosmetyczka - manikiurzystka

87

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

28.

Podstawy obsługi kas fiskalnych

25

zaświadczenia o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

29.

Nowoczesny sprzedawca+ fakturowanie i obsługa kas fiskalnych

 

60

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

30.

Sprzedawca- handlowiec

120

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

31.

 

Handlowiec (program księgowo-komputerowy, technika sprzedaży i zarządzania, kasy fiskalne)

135

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

32.

Obsługa komputera i kas fiskalnych w działalności handlowej

143

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

33.

Magazynier z obsługą wózków widłowych

 

139

-zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych.

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

- w części szkolenia w zakresie -Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym- uzupełniony o moduł wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia lub przed komisją powołaną przez UDT.

34.

Profesjonalny sprzedawca z elementami przedsiębiorczości

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

35.

Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

200

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

36.

Pracownik hurtowni z obsługą komputera i wózka widłowego

225

zaświadczenie  lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych.

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

- w części szkolenia w zakresie -Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym- uzupełniony o moduł wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych, egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia lub przed komisją powołaną przez UDT.

37.

Telemarketing- obsługa klienta

30

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

38.

Podstawowy kurs komputerowy

30

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

39.

Obsługa komputera dla początkujących i średnio zaawansowanych

70

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

40.

Obsługa komputera i Internetu- poziom podstawowy i średniozaawansowany

70

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

41.

Grafika komputerowa + tworzenie stron internetowych WWW)

70

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

42.

Grafika komputerowa + tworzenie stron internetowych WWW(webmaster)

200

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

43.

Procedury wdrażania systemów jakości w placówkach żywieniowych oświaty

10

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

44.

Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności- HACCP

24

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

45.

Barman

36

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

46.

Kurs podstawowy

I stopnia w zakresie barman mixer – obsługa konsumenta

36

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

47.

Kelner

36

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

 

48.

Kucharz małej gastronomii

40

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

49.

Catering z elementami przedsiębiorczości

130

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

50.

Przyjęcia okolicznościowe –dekoracja wnętrz, elementy florystyki

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

51.

Organizacja przyjęć okolicznościowych

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

52.

Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz

120

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

53.

 

Glazurnik - Posadzkarz

140

 

 

 - zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

54.

Nowoczesne techniki wykańczania wnętrz

140

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

55.

Docieplanie budynków-tynki zewnętrzne

150

-zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

56.

Pracownik ogólnobudowlany

180

-zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu, uzupełnione o wykonywanie prac na wysokościach,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

57.

Stolarz meblowy

170

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

58.

Podstawy księgowości

80

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

59.

 

Podstawowy kurs księgowości z wykorzystaniem programów komputerowej ewidencji zdarzeń księgowych

140

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

60.

Finansowo - administracyjna obsługa firm

180

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

61.

Profesjonalny asystent biurowy z obsługą zagadnień kadrowych i księgowych

 

300

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

 

62.

Kurs Przedsiębiorczości

30

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

63.

Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

35

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

64.

ABC Przedsiębiorczości

40

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

65.

ABC Biznesu

120

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

66.

Opiekunka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych

78

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

67.

Opiekunka osób starszych (pomoc pielęgnacyjno- opiekuńcza)

120

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

68.

Opiekunka osób starszych 

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

69.

Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych

200

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

70.

Bukieciarstwo- florystyka

100

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

71.

Operator małej poligrafii

126

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

72.

Operator maszyn poligraficznych

150

- zaświadczenie o stanie zdrowia o  braku  przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

73.

Okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 

 

8

- brak

74.

Okresowe bhp dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

8

- brak

75.

Okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami 

16

- brak

76.

Okresowe bhp dla pracodawców

16

- brak

77.

Bhp dla pracodawców wykonujących zadania służb bhp

68

- brak

78.

Okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

16

- brak

79.

Okresowe dla służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby

 

32

 

- brak

80.

Seminarium metodyczne dla osób kierujących pracownikami („Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego” 

16

- brak

81.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

7

- brak

82.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

24

- brak

83.

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej

3

- brak

84.

Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

10

- szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli powołany przy Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli.

85.

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży

36

- szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli powołany przy Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli.

86.

Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

80

- szkolenie organizowane przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli powołany przy Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,

- egzamin przeprowadzony przed komisją powołaną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Nauczycieli.

 

 

 

Ceny ustalane są indywidualnie z instytucją zlecającą przeprowadzenie kursu.

 

Opłata za uczestnictwo w szkoleniach zawiera opłatę za :

-         wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne,

-         wykładowców prowadzących zajęcia praktyczne,

-         użyczenia miejsca do odbywania zajęć praktycznych,

-         materiałów do przeprowadzenia zajęć praktycznych,

-         materiałów dydaktycznych,

-         wynagrodzenie kierownika kursu,

-         przejazdu na zajęcia praktyczne,

-         ubezpieczenie uczestników kursu,

-         przerw kawowych,

-         inne koszty związane ze specyfiką organizowanego szkolenia

-         inne koszty wewnątrzzakładowe (przejazdy, telefony, materiały biurowe, koszty zakupu i wystawienia zaświadczeń. 

 

Miejsce organizacji szkoleń :

zajęcia o charakterze stacjonarnym w zakresie szkoleń:

 • Procedury wdrażania systemów jakości w placówkach żywieniowych oświaty
 • Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności- HACCP
 • Barman
 • Kurs podstawowy I stopnia w zakresie barman mixer – obsługa konsumenta
 • Kelner
 • Kucharz małej gastronomii
 • Catering z elementami przedsiębiorczości
 • Przyjęcia okolicznościowe –dekoracja wnętrz, elementy florystyki
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych

będą realizowane w  Domu Weselnym „KUCZYN” w Kuczynie, 18-214 Klukowo 

 

zajęcia o charakterze stacjonarnym w zakresie szkoleń:

 • Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym- uzupełniony o moduł wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych
 • Obsługa burt samowyładowczych
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 • Operatora przecinarek spalinowych
 • Obsługa kos spalinowych
 • Obsługa maszyn i urządzeń  do utrzymania zieleni (kosiarki ręczne i samobieżne nożyce elektryczne i spalinowe do cięcia żywopłotów)
 • Obsługa maszyn i urządzeń  do utrzymania porządku (zamiatarki, odśnieżarki –ręczne, samobieżne. Odkurzacze przemysłowe)
 • Operator pilarek mechanicznych
 • Pilarz- drwal
 • Operator dźwignika przemysłowego
 • Obsługa cięgników tj. wciągarek i wciągników z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego
 • Obsługa suwnic i cięgników sterowanych z poziomu roboczego
 • Obsługa suwnic (kategoria IIS)
 • Obsługa suwnic (kategoria I S)
 • Operator żurawi przemysłowych
 • Szkolenie dla pracowników zatrudnianych na stanowisku hakowego

będą realizowane w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo.

 

            Uczestnicy szkoleń, organizowanych jako szkolenia stacjonarne  mają zapewnione zakwaterowania i wyżywienie w wyżej określonych ośrodkach tj  Domu weselnym „KUCZYN” w Kuczynie 18-214 Klukowo oraz Ośrodku Szkoleniowym Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo.

            Szkolenia organizowane jako szkolenia grupowe będą realizowane w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 

Ośrodek Kształcenia Kursowego, Oddział w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Rynek Piłsudskiego 3

18-200 Wysokie Mazowieckie

tel/fax (086) 275-20-50

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.    lub    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek    8.00 – 16.00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template