logotype
image1 image2 image3

„Kwalifikacje nauczycieli filarem dobrej szkoły”

Źródło współfinansowaniahttp://www.efs.gov.pl/

O PROJEKCIE:

        Projekt „Kwalifikacje nauczycieli filarem dobrej szkoły” ma na celu wzmocnienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.  Wśród młodzieży, która kształci się w tych szkołach, wielu uczniów z różnych względów nie poradziło sobie w szkołach publicznych. Praca z nimi jest więc utrudniona. Rodzice nie przekazują im pozytywnych wzorców, stąd biorą się problemy wychowawcze oraz z nauką. Podwyższone jest też ryzyko sięgania po alkohol, narkotyki czy dopalacze. W związku z panującymi stereotypami, m.in. dotyczącymi mężczyzn (nie płaczą, nie mówią o kłopotach, nie powinni się uskarżać) zostaną poruszone kwestie radzenia sobie ze stresem przez mężczyzn oraz kwestie innych panujących stereotypów.

Harmonogram szkoleń do pobrania w pdf

Regulamin uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje nauczycieli filarem dobrej szkoły w pdf

Cele szczegółowe projektu to:

1. Zapoznanie 23 kobiet i 7 mężczyzn spośród kadry dydaktycznej z:

  • metodami pracy z uczniem trudnym;
  • odpowiednimi zachowaniami w sytuacjach stresowych;
  • metodami radzenia sobie ze stresem.

2. Nabycie w ciągu 10 miesięcy przez 23 kobiety i 7 mężczyzn spośród kadry dydaktycznej nowych kompetencji z zakresu przeprowadzania rozmów na temat uzależnień.

3. Nauczenie się rozpoznawania symptomów zażycia alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

4. Rozwinięcie u nauczycieli uczestniczących w projekcie kompetencji wychowawczych służących budowaniu współpracy nauczycieli z rodzicami;

5. Podsumowanie, wymiana doświadczeń i wypróbowanie niektórych metod radzenia sobie ze stresem przez uczestników w ciągu trzydniowego wyjazdu.

        Grupa docelowa – uczestnikami projektu są nauczyciele, w tym 23 kobiety i 7 mężczyzn, pracujący w 2 szkołach (w Łomży i Zambrowie) prowadzonych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Uczestnicy wezmą udział w 5 40-godzinnych szkoleniach, a także w trzydniowym wyjeździe do Olszynki koło Łomży, gdzie każdego dnia będą odbywać dodatkowe warsztaty.  Po warsztatach będą organizowane panele dyskusyjne, na których nauczyciele będą mogli wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami czy obawami związanymi z nauczaniem. W celu rozluźnienia atmosfery, pozbycia się stresu, integracji kadry dydaktycznej, a także poprawienia ogólnej kondycji psycho-fizycznej, nauczyciele podczas wyjazdu będą brali udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych.

Plakat promujący Projekt w jpg

 

Aktualizacja z dnia 2 lipca 2012 r.

Projekt „Kwalifikacje nauczycieli filarem dobrej szkoły” dobiegł końca. Po całorocznej nauce przyszła chwila odpoczynku na świeżym powietrzu. 16 czerwca odbył się panel wyjazdowy dyskusyjny. Relaks z odrobiną refleksji nie zaszkodził jeszcze nikomu. Uczestnicy i uczestniczki mogli swobodnie podsumować szkolenia, porozmawiać na tematy związane z nauczaniem oraz w luźnej atmosferze porównać swoje doświadczenia zawodowe. Spotkanie służyło również integracji nauczycieli i nauczycielek z dwóch szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy. Mamy nadzieję, że transfer wiedzy i doświadczeń będzie trwał również po okresie realizacji projektu.

Ewaluacja pokazała, że uczestnicy i uczestniczki są bardzo zadowoleni z zajęć, w których uczestniczyli/ły. Uważają, że ich wiedza wzbogaciła się, co ułatwi im w dużym stopniu pracę z uczniami. Nowe umiejętności będą mieli okazję wykorzystać już niebawem, po wakacjach. Miejmy nadzieję, że lato będzie również sprzyjało nie tylko wypoczynkowi ale i refleksji nad ich pracą i pasją, czyli pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

Aktualizacja z dnia 31.10.2011r  

      Na przełomie września i października odbyło się szkolenie z zakresu pracy z uczniem trudnym. Nauczyciele dowiedzieli się wielu ciekawych, nowych rzeczy. Z ewaluacji wynika, że byli bardzo zadowoleni z zajęć. Następne w kolejności były metody radzenia sobie ze stresem. Kadra dydaktyczna uczyła się technik relaksacyjnych. Uczestnicy zgodnie twierdzą, że zajęcia były nad wyraz przyjemne i niezwykle przydatne. Obecnie trwa moduł dotyczący technik przeprowadzania rozmów z uczniami na temat uzależnień. Nauczyciele pogłębiają wiedzę na temat rozpoznawania symptomów zażywania alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Dzieci sięgają po używki i narkotyki w coraz młodszym wieku, najważniejsza jest profilaktyka i jak najwcześniejsze dostrzeganie problemów. Pomoże to zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom, uratować zdrowie i być może życie wielu młodym osobom. Mamy nadzieję, że uczestnicy szkoleń po tym module będą równie zadowoleni jak z poprzednich :)

 

 

 

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template