logotype
image1 image2 image3

Projekt „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Projekt „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Wniosek na dofinansowanie projektu „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w woj. Podlaskim” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w odpowiedzi na konkurs o nr 1/POKL/7.2.2/09. Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia powstającym i funkcjonującym przedsiębiorstwom sektora ekonomii społecznej. Kierownikiem został Pan Tomasz Góralczyk. Beneficjentami ostatecznymi było 60 osób prowadzących, bądź zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze Ekonomii Społecznej, z woj. podlaskiego.

Cele szczegółowe:

 • Promocja zakładania przedsiębiorstw w sektorze ES na terenie woj. Podlaskiego;
 • Nabycie przez 60 beneficjentów wiedzy z zakresu prawa pracy, podatkowego i administracyjnego;
 •  Wzmocnienie umiejętności interpersonalnych przez 60 BO;
 •  Nabycie przez 60 BO umiejętności z zakresu zarządzania projektami oraz promocji i pozyskiwania zewnętrznych funduszy na rozwijanie działalności gospodarczej;
 • Zorganizowanie współpracy  między istniejącymi podmiotami ES z woj. Podlaskiego.

Produkty projektu:

 • 120h szkoleń z zakresu prowadzenia firmy w oparciu o zasady ES;
 • 120h warsztatów z zakresu zarządzania osobami o obniżonej adaptacyjności i defaworyzowanymi na rynku pracy;
 • 120h szkoleń z zakresu prawa podatkowego, pracy i administracyjnego;
 •  120h warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej w kontaktach społecznych;
 • 120h warsztatów zarządzania projektami;
 • 120h szkoleń z zakresu promocji własnej firmy oraz pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania do dalszego rozwoju działalności;
 • 3 x 100h konsultacji ze specjalistami z zakresu prawa, księgowości i marketingu;
 • 6 kompletów materiałów szkoleniowych dla BO;
 • 1 portal internetowy;
 • 1 konferencja;
 • 100 szt. plakatów i 1000 szt. ulotek;

Długofalowym rezultatem projektu było zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstw działających w sektorze ES i ich oddziaływania na reintegrację społeczno – zawodową grup defaworyzowanych.

 

 

 

2024  praca.org.pl  globbersthemes joomla template