Projekt „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Odsłony: 5726

Projekt „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w województwie podlaskim”

Wniosek na dofinansowanie projektu „Inicjatywa i rozwój – wsparcie ekonomii społecznej w woj. Podlaskim” został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w odpowiedzi na konkurs o nr 1/POKL/7.2.2/09. Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia powstającym i funkcjonującym przedsiębiorstwom sektora ekonomii społecznej. Kierownikiem został Pan Tomasz Góralczyk. Beneficjentami ostatecznymi było 60 osób prowadzących, bądź zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze Ekonomii Społecznej, z woj. podlaskiego.

Cele szczegółowe:

Produkty projektu:

Długofalowym rezultatem projektu było zwiększenie efektywności działań przedsiębiorstw działających w sektorze ES i ich oddziaływania na reintegrację społeczno – zawodową grup defaworyzowanych.