Aktualności

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży jest beneficjentem projektu pod tytułem: "LEPSZE JUTRO"

Szczegóły dotyczące projektu są dostępne pod adresem www.

Rozpoczęcie projektu nastąpi 8 kwietnia 2021 roku.