logotype
image1 image2 image3

NOWY ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA W EŁKU !!!

    Uprzejmie informuję, że od 1. września 2014 w Ełku przy ul. Mickiewicza 42 lok.7 rozpoczął działalność oddział naszego Stowarzyszenia. Pracami oddziału kieruje Pan Jerzy Koźbiel- Audytor Zewnętrzny, Technolog żywności, Specjalista d/s produktu lokalnego i tradycyjnego, były doradca LGD „Lider w EGO”

    Działalność oddziału koncentrować się będzie w szczególności na terenie Mazur Garbatych, obszaru EGOSA( Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów) oraz powiatu grajewskiego.Oddział będzie realizował dotychczasowe sprawdzone formy i metody działania stowarzyszenia:

  • Edukację ( prowadzenie i zakładanie szkół i przedszkoli)
  • Szkolenia specjalistyczne ( Wózki jezdniowe, Pilarz drwal, Obsługa pilarek, Obsługa podestów, suwnic i inne na które będzie zapotrzebowanie w regionie.)
  • Szkolenia BHP (okresowe na stanowiskach robotniczych i biurowych, okresowe dla pracodawców, seminaria metodyczne, BHP dla pracodawców, okresowe dla kadry i służb BHP.)
  • Osługę BHP w ramach outsourcingu (kompleksowe doradztwo z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, prowadzenie dokumentacji oraz stały nadzór merytoryczny )
  • Szkolenia inne: Audytor Wewnętrzny Systemów Jakości, Pomoc Kuchenna, Podstawy Wdrażania Systemów Jakości, Opiekunka Osób Dorosłych i inne, na które będzie zapotrzebowanie.)

Prace oddziału ze względu na położenie w centrum Mazur koncentrować się będą również na tym, co jest charakterystyczne dla regionu.

  • Produkty lokalne- utworzenie Centrum Produktu Lokalnego, Tradycyjnego i Regionalnego gdzie będą koordynowane działania odnośnie promocji, marketingu produktu, budowaniu marki lokalnej poprzez udział indywidualnych wytwórców w imprezach i targach organizowanych przez stowarzyszenie i inne jednostki.
  • Doradztwo, szkolenia i opracowywanie receptur do prezentacji zatwierdzania wyrobów. Karta Regionalizmu opracowana przez stowarzyszenie i oddział będzie gwarantem wyjątkowych wyrobów i usług.
  • Agroturystyka – baza, atrakcje, ciekawe miejsca, rękodzieło np. garncarstwo, wyżywienie produktem regionalnym, inne formy działania np. opieka nad dziećmi, gdy rodzice korzystają z form aktywności nie przystosowanych dla dzieci, przepływ informacji pomiędzy gospodarstwami, szkolenia, doradztwo. Nowe formy i narzędzia promocji oraz rozpoznawalność, pozycjonowanie w internecie najważniejszych miejsc, ofert, produktów i atrakcji obszaru.
  • Ścieżki przyrodnicze, historyczne, kulturowe i dydaktyczne obszaru gminy/miasta jako forma edukacji społecznej i aktywnego wypoczynku.

    Oddział może również realizować projekty zlecone przez inne jednostki np. urzędy pracy lub GOPS czy MOPS, jak i uczestniczyć w przetargach.
Deklarujemy współpracę z urzędami, samorządami i innymi jednostkami bądź organizacjami pozarządowymi na partnerskich warunkach.
Pracownicy oddziału jak i stowarzyszenia będą służyć pomocą i doradztwem w trakcie pisania i realizowania projektów.
Działalność oddziału będzie finansowana z funduszy uzyskanych z realizowania projektów stowarzyszenia i oddziału oraz prowadzonych szkoleń, doradztwa, wdrożeń oraz z funduszy pozyskanych z programów wspierania.

    Zapraszam do współpracy, ponieważ uważam że na pograniczu Mazur i Podlasia stowarzyszenie proponujące ten rodzaj usług jest bardzo potrzebne.
Zwracam się także z uprzejmą prośba o poinformowanie podległych jednostek lub pracowników o fakcie rozpoczęcia działalności oddziału stowarzyszenia i o naszej ofercie.

    Licząc na owocną współpracę, oferujemy blisko 20 letnie doświadczenie w działalności społecznej jako organizacja pozarządowa i doświadczoną kadrę.

Z wyrazami szacunku

 

PREZES ZARZADU GŁÓWNEGO

ROMAN SZMYT

2022  praca.org.pl  globbersthemes joomla template